BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Tanıtım

Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş.

 • Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi Türkiye'de kurulan biyoteknoloji temali ilk teknoloji geliştirme merkezidir.
 • KOSGEB desteğiyle kurulmuştur ve Başkent Üniversitesi bünyesinde üniversite-sanayi iş birliğini ilgili tematik alanda geliştirerek ekosistemdeki çok önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
 • Bulunduğu konum itibari ile hem üniversitelere hem de sanayii ve ilgili sektörlerdeki firmalara ulaşım açısından oldukça elverişlidir.
 • BiyoTek'te yer alacak firmaların bilimsel, teknolojik ve sosyal iletişimlerinin artacağı, fikir alış verişlerinde bulunabilecekleri ortak kullanım alanları, biyoteknoloji ve biyomedikal laboratuvarları bulunmaktadır.
 • Geleceğe dair biyoteknolojik üretim odaklı kurulan BiyoTek orta/uzun vadede biyoteknoloji temelli ilaç, biyomedikal cihaz biyomalzeme, yapay doku ve tanı kiti gibi ürünlerin Ar-Ge süreçlerinin yürütülmesi, prototiplenmesi ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi gibi olanaklar sunmaktadır. 

Neden Başkent Üniversitesi BiyoTek?

 • Başkent Üniversitesi sağlık alanında ilklere imza atan öncü bir kuruluştur.
 • Başkent Üniversitesi'nin sağlık bilimlerindeki yetkinliği ve güçlü akademik kadrosu ile girişimcilere bilimsel, akademik ve klinik araştırmalarında destek sağlamaktadır.
 • BiyoTek'te yer alacak firmalar Başkent Üniversitesi'nin sosyal imkanlarından yararlanabilecektir.
 • BiyoTek'te, ilgili tematik alanlarda faaliyet gösterecek Ar-Ge temelli girişimci firmalara yüksek teknolojik alt yapıya sahip Biyoteknoloji ve Biyomedikal laboratuvarlardan yararlanma olanakları sunulacaktır.

BiyoTek'te Sağlanacak Hizmet ve Avantajlar 

 • Ofis ve ortak çalışma alanları ile üniversite ekosistemine erişim olanakları
 • İş insanlarından ve üniversitemiz akademisyenlerinden mentör ataması ile Ar-Ge çalışmalarına destekler
 • Firmaların ürünlerinin ticarileşebilmesi için her türlü destek ve teşvik mekanizmasına ulaşım rehberlikleri
 • Ar-Ge firmalarından çıkan prototip/hizmet ürünlerinin ticarileşebilmesi için yatırım ağlarına ve finansal desteklere erişim olanakları
 • Girişimcilere, sektörde kurumsal bir kimlik edinme ve markalaşma yolunda rehberlik hizmetleri

 

Misyon

 • Misyonumuz Türk ekonomisinin ihtiyacı olan mevcut teknolojiler ile gelecekte ortaya çıkabilecek yeni yaklaşım ve teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla üniversitenin sağladığı bilimsel ve teknolojik altyapıyı, finansal, idari, hukuki, eğitim, danışmanlık, hızlandırıcı programları, mentörlük, ortak kullanım laboratuvarları gibi konularla desteklemek ve global anlamda dünyanın önde gelen firmalarının ortaya çıkması için gerekli ortam ve destekleri sağlamaktır.

 

Vizyon

 • Vizyonumuz üniversitemizin bilimsel, akademik ve klinik alanlardaki mevcut birikimlerini ve potansiyelini merkezimizin olanaklarıyla birleştirerek yeni teknolojik girişimlerin kurulmasını teşvik etmek, ulusal ve uluslararası finansal kaynakların kullanılmasıyla küresel rekabette en ön plana çıkacak şirketlerin olgunlaşması için uygun alt yapı ve rehberliği sağlamaktır.

 

Kalite Politikamız

 • Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi, kalite sisteminde yer alan vizyon ve misyon doğrultusunda ortaya konulan kalite sistematiğinin merkezimizin çalışmalarının her aşamasında kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik politikaların izlenmesini amaçlanmakta ve bu doğrultuda çalışmaktadır.