BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Tanıtım

Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi

 • Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi Türkiye'de kurulan biyoteknoloji temali ilk teknoloji geliştirme merkezidir.
 • KOSGEB desteğiyle kurulmuştur ve Başkent Üniversitesi bünyesinde üniversite-sanayi iş birliğini ilgili tematik alanda geliştirerek ekosistemdeki çok önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
 • Bulunduğu konum itibari ile hem üniversitelere hem de sanayii ve ilgili sektörlerdeki firmalara ulaşım açısından oldukça elverişlidir.
 • BiyoTek'te yer alacak firmaların bilimsel, teknolojik ve sosyal iletişimlerinin artacağı, fikir alış verişlerinde bulunabilecekleri ortak kullanım alanları, biyoteknoloji ve biyomedikal laboratuvarları bulunmaktadır.
 • Geleceğe dair biyoteknolojik üretim odaklı kurulan BiyoTek orta/uzun vadede biyoteknoloji temelli ilaç, biyomedikal cihaz biyomalzeme, yapay doku ve tanı kiti gibi ürünlerin Ar-Ge süreçlerinin yürütülmesi, prototiplenmesi ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi gibi olanaklar sunmaktadır. 

Neden Başkent Üniversitesi BiyoTek?

 • Başkent Üniversitesi sağlık alanında ilklere imza atan öncü bir kuruluştur.
 • Başkent Üniversitesi'nin sağlık bilimlerindeki yetkinliği ve güçlü akademik kadrosu ile girişimcilere bilimsel, akademik ve klinik araştırmalarında destek sağlamaktadır.
 • BiyoTek'te yer alacak firmalar Başkent Üniversitesi'nin sosyal imkanlarından yararlanabilecektir.
 • BiyoTek'te, ilgili tematik alanlarda faaliyet gösterecek Ar-Ge temelli girişimci firmalara yüksek teknolojik alt yapıya sahip Biyoteknoloji ve Biyomedikal laboratuvarlardan yararlanma olanakları sunulacaktır.

BiyoTek'te Sağlanacak Hizmet ve Avantajlar 

 • Ofis ve ortak çalışma alanları ile üniversite ekosistemine erişim olanakları
 • İş insanlarından ve üniversitemiz akademisyenlerinden mentör ataması ile Ar-Ge çalışmalarına destekler
 • Firmaların ürünlerinin ticarileşebilmesi için her türlü destek ve teşvik mekanizmasına ulaşım rehberlikleri
 • Ar-Ge firmalarından çıkan prototip/hizmet ürünlerinin ticarileşebilmesi için yatırım ağlarına ve finansal desteklere erişim olanakları
 • Girişimcilere, sektörde kurumsal bir kimlik edinme ve markalaşma yolunda rehberlik hizmetleri