BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Yönetim

 

Başkent Üniversitesi Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş.

Yönetim Kurulu
 

Prof. Dr. Mehmet HABERAL (YKB)

Prof. Dr. Ali HABERAL (YKB V.)

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ  (Rektör V.)

Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU

Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN

Prof. Dr. Berna DENGİZ

Dr. Hayri ÖZTÜRK  

 

Genel Müdür

Ali İhsan ÜNLÜ

 

İcra Kurulu

Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU/Yönetim Kurulu Üyesi/Başkent Üniversitesi Eğitim Koordinatörü

Dr. Ali SEVİNÇ/ KOSGEB Sincan Müdürü

Ali İhsan ÜNLÜ/ Genel Müdür

Dr. Erdem HABERAL/ Asil Üye/ Başkent Üniversitesi Biyomedikal Müh. Bl. Bşk. Yrd.

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

Prof. Dr. A. Muhteşem AĞILDERE

Prof. Dr. Fatih BOYVAT

Prof Dr. Hulusi B. ZEYNELOĞLU

Prof. Dr. Sultan HAIDER

Mehmet AYÇİN

Ercan ARSLAN

Hüseyin Kutsi TUNCAY

Derya ÇAĞLAR

Fatin DAĞÇINAR

Kazım YALÇINOĞLU

Ufuk BATUM