BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Laboratuvarlar
  • BiyoTek’te yüksek teknolojik alt yapıya sahip dört farklı laboratuvar alanı oluşturulmuştur.
  • Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri AR-GE Laboratuvarı bünyesinde; işaretli primer ve prob üretimine olanak sunan HPLC, kimyasal temelli primer ve prob sentezleme sistemi ve liyofilizasyon sistemi öne çıkan cihazlardır.
  • Biyomedikal Mühendislik AR-GE Laboratuvarı içerisinde bulunan spektrometrik ölçüm cihazları, devre sistemleri ve 3D biyo-yazıcılar cihazlar ile biyomedikal cihazlar ile biyomalzeme ve yapay doku üretimi yapılabilecektir.
  • Doku Kültürü Araştırma Laboratuvarı, hayvan hücrelerinin kültür ortamında veya doku mühendisliği uygulamalarında çoğaltılmasına ve analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.
  • Hazırlık ünitesi araştırmacılara deneysel süreçlerde kullanılacak solüsyonların hazırlığı ve sterilizasyonu için olanak sunmaktadır.
  • Laboratuvar kullanıcıları laboratuvar kullanımıyla ilgili eğitimler ve danışmanlık alabileceklerdir.