BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Duyurular
IV. Proje Yönetimi Eğitimi

 

Bu eğitim programında, girişimcilerin kapsam, zaman ve kaynak sınırları içerisinde belirli ürün, hizmet ve yetenek geliştirmek amacıyla proje yönetimiyle ilgili temel kavram ve yaklaşımları, standartları, proje yönetim modelleri ile kullanılan teknik ve araçlar hakkında temel bilgi ve becerileri edinebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

İçerik:

1. Proje Yönetiminde Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar:

• Projenin tanımı ve özellikleri, program ve portfolio kavramlarının tanımı ve özellikleri,

• Geleneksel (plan-odaklı) proje yönetim yaklaşımı ve özellikleri,

• Çevik proje yönetim yaklaşımı ve özellikleri,

• Geleneksel ve çevik proje yönetim yaklaşımları arasındaki temel farklılıklar,

• Hibrit proje yönetim yaklaşımı ve özellikleri.

 

2. Scrum Proje Yönetim Çerçevesi:

Temel kavramlar ve Scrum süreçleri (sprint, product backlog, sprint backlog, sprint planning, sprint execution, daily scrum, sprint review, sprint retrospective),

• Scrum’da roller ve sorumluluklar,

• Örnek olay çalışması.

 

3. PMBOK V-7 Proje Yönetim Çerçevesi:

• PMBOK V-7’de proje yönetiminde ilkeler,

• Proje performans alanları (paydaşlar, takım, geliştirme yaklaşımı ve ömür devri, planlama, proje çalışmaları, teslimat, ölçüm ve belirsizlik),

• Proje geliştirme yaklaşımının uyarlanması (uyarlama süreci ve performans alanlarının uyarlanması).

 

Öğrenme Çıktıları:

• Proje yönetiminde temel düzeydeki kavram ve yaklaşımlarla ilgili bilgi ve becerileri edinmek,

• Scrum Proje Yönetim Çerçevesinde temel düzeydeki kavram ve yaklaşımlarla ilgili bilgi ve becerileri edinmek,

• PMBOK V-7 Proje Yönetim Çerçevesinde temel düzeydeki kavram ve yaklaşımlarla ilgili bilgi ve becerileri edinmek.

 

Sunum:

Prof. Dr. Murat Paşa Uysal 

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim Dalında lisans derecesini, Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bilim Dallarında lisansüstü derecelerini almıştır. TÜBİTAK bursuyla Rochester Institute of Technology'de (New York, ABD) bilişim ve yazılım alanında doktora sonrası çalışmalarını ve araştırmalarını gerçekleştirmiştir. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yazılım mühendisliği, proje yöneticiliği, öğretim üyeliği vb. görevleri üstlenmiştir. Yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri, yazılım proje yönetimi, makine öğrenmesi, yapay zekâ proje yönetimi vb. konular ilgi ve çalışma alanları arasındadır.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Etkinliğimiz KOSGEB desteği ile ücretsiz olarak, çevrimiçi düzenlenecek ve gerekli duyurular ile zoom linkleri kayıt formunda belirttiğiniz e posta adreslerinize etkinlikten önce iletilecektir.

Katılım kontenjanlarımız ile sınırlıdır.

 

  Tarih:  21-22-23 Mayıs 2024

  Başlama Saati: 14:00              

  Kayıt:  https://forms.gle/21TCx1xf21qidq5T6