BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Duyurular
AFETTEK -İklim, Tarım ve Çevreyle Bağlantılı Afetler ve Teknolojiler Paneli / VIII. Kurucular Kurulu