BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Duyurular
Kalite Yönetim Eğitimleri (ISO 9001, ISO 17025)

 

Eğitimimiz Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi personeline ve merkezimize kabul edilen işletmelerimize yöneliktir ancak kontenjanlarımızın uygun olması durumunda Biyotek firmaları dışından istekliler de programımıza katılabileceklerdir. Başkent Üniversitesi Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi kalite yönetim sisteminin oluşturulmasına yönelik ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon standartlarının uygulama örnekleri ile anlatıldığı ve Biyotek Merkezindeki Ar-Ge firmalarının katılımına da açık 10 günlük bir eğitim planlanmıştır. Etkinliğimize kabul edilen katılımcıların aşağıda beyan ettikleri elektronik posta adreslerine davet gönderilecektir.

Etkinliğimiz Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların, Biyotek sorumlularının ve eğitmenlerin direktiflerine uymaları, yanlarında getirecekleri koruyucu maskeleri kullanmaları ve olası yeni dalga COVID-19 pandemi koşullarının gerektirdiği diğer gerekli önlemleri almaları zorunludur.

Etkinliğimiz KOSGEB desteği ile ücretsiz olarak düzenlenmektedir.

Başlama Tarihi: 26 Eylül 2022

Başlama Saati: 10:30 

Kayıt: https://forms.gle/MHf3PtK2CfipnEwA8