BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

Duyurular
CE İşareti ve MDR Hazırlama Eğitimleri

 

Eğitimimizde,  tıbbi cihaz Ar-Ge faaliyetleri yürüten girişimcilerin/işletmelerin medikal cihazları CE belgelendirme süreçlerinin problemsiz tamamlanması ve yürütülmesinde izlenecek yöntemler, tıbbi cihazlar için klinik veri değerlendirmesi konusunda ilgili yönetmelik ve kılavuzlar doğrultusunda temel kuralların ve klinik değerlendirmenin NEDEN önemli olduğunu ve NASIL tasarlanması gerektiğinin aktarılacaktır.

Programımız Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezine kabul edilen işletmelerimize yöneliktir ancak kontenjanlarımızın uygun olması durumunda Biyotek firmaları dışından istekliler de eğitimimize katılabileceklerdir. Etkinliğimize kabul edilen katılımcıların kayıt formunda belirttikleri elektronik posta adreslerine davet gönderilecektir.

Etkinliğimiz Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların, Biyotek sorumlularının ve eğitmenlerin direktiflerine uymaları, yanlarında getirecekleri koruyucu maskeleri kullanmaları ve olası yeni dalga COVID-19 pandemi koşullarının gerektirdiği diğer gerekli önlemleri almaları zorunludur.

Etkinliğimiz KOSGEB desteği ile ücretsiz olarak düzenlenmektedir.

Tarih: 14-15-16 Eylül 2022

Başlama Saati: 10:30

Kayıt: https://forms.gle/Q3izJYh372em1nwD8