BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)